Forældreundervisning

Målgruppe 
Forældre, som har fået deres børn anbragt.

Formål
Hensigten er at udvikle en øget forståelse for anbringelsen, og for hvordan man som forældre kan agere bedst muligt i forhold til barnets behov og udvikling. 

Hvordan
Forløbet gennemføres som et gruppeforløb i et forum, hvor forældre, hvis børn er anbragt, kan møde andre i samme situation. I særlige tilfælde kan der aftales individuelle forløb. 

Der vil typisk være 7-10 forældre i gruppen, som af erfaren psykolog og familiekonsulent. Forældrene mødes én gang ugentligt af 3 timers varighed. Her får de professionel hjælp til at forbedre samvær og kontakt til det anbragte barn samt redskaber til at forbedre samarbejdet med hinanden, anbringelsessted og kommune. 

Før opstart af forløbet, vil der være en kort screeningssamtale med psykolog; dette for at sikre bedst mulig sammensætning af gruppen inden opstart. 

Det er muligt at tilkøbe yderligere samtaler og separate undersøgelser eller terapeutiske forløb ved psykolog ligesom det er muligt at inddrage beskæftigelseskonsulent for at støtte op om muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet. 

Indhold
Gruppeforløbet har en fast struktur hver gang. Forældrenes erfaringer og problemstillinger inddrages. Derudover der vil være forskellige terapeutiske og udviklingssrelaterede øvelser, som bliver gennemgået i timerne for at forældrene kan arbejde videre med dem hjemme. 

Emner for sessionerne kan fx være: understøttelse af forældrenes ressourcer, tilknytning og inddragelse i deres børns liv, styrkelse af forældrekompetencer, bedre samspil mellem barn og forældre, bedre forståelse for anbringelsen, bedre samarbejde med anbringelsessted og kommune samt mulighed for stabile og kortere anbringelsesforløb.

Varighed
For grupper, vil der være tale om forløb på ca. 6 måneder. De individuelle forløbs varighed kan variere efter hvad der aftales med forvaltningen.