Med Familien Akademiet

Med Familien Akademiet er et tilbud til gravide kvinder med særlige behov samt forældre med børn fra 0-5 år, hvor barnets udvikling er truet. Børneakademiet er et hus, hvor familier, der er i dårlig trivsel, skal kunne komme for at blive hjulpet til at få et bedre liv. 

Formålet er at styrke relationen mellem forældre og barn, evt. for at forebygge en anbringelse uden for hjemmet. 

Forældrene skal udvikle egne ressourcer til at drage omsorg for deres børns og eget liv på en udviklingsfremmende måde.

Tidlig intervention i forhold til familiedannelse og spæd/småbørnsfamilier er afgørende for familiens videre trivsel og barnets udvikling. Det er, som klinisk erfaring og massiv dokumentation fra omfattende forskning viser, altid lettere, billigere og bedre at forebygge end at behandle

Formålet er at reducere udvikling af dysfunktionelle familiemønstre/forældrefunktioner og dermed relationelle vanskeligheder og fejludvikling hos barnet. At skabe trivsel tidligst muligt hos alle.

Tilbud under graviditet og efter fødsel:

Støtte, rådgivning og terapi ift.:

 • Moder- og faderskab
 • Barnet og processen med familiedannelse
 • Sårbarhed og mentale helbredsproblemer (stress, angst, depression)
 • Forældreforberedelse med fokus på tilknytning og tidlig relationsdannelse til barnet i maven samt spæd- og småbørnsforældre.
 • Støttende og udviklende forløb til gravide
 • Mødregruppe for sårbare mødre og børn

Behandling:

 • Psykologsamtaler
 • Spædbarnsterapi
 • Parterapi 
 • Børnesamtaler 
 • Undervisning 
 • Familiebehandling i barnets hjem 
 • Relationsterapi Marte Meo
 • Kropsterapi
 • Musikterapi
 • Konflikthåndtering
 • Theraplay

På baggrund af ovenstående kan den enkelte familie/forældres forløb sammensættes af netop den behandling, som giver mening i forhold til deres specifikke udfordringer. 

Samtidig med den individuelle tilgang vil der også være gruppesessioner, hvor forældrene erfaringsudveksler og støtter hinanden.   

En uge hos Med Familien Akademiet kunne se ud som nedenstående.