Neuropsykologiske/kognitive undersøgelser

Målgruppe 
Voksne såvel som børn, der udviser generelle og/eller specifikke kognitive vanskeligheder. 

Formål 
Det er hensigten med undersøgelsen af afdække kognitive ressourcer og vanskeligheder for derved at kunne igangsætte den korrekte pædagogiske støtte. 

Hvordan 
Den neuropsykologiske undersøgelse er en afklaring af mentale/psykiske barrierer, og er velegnet hvor der er mistanke om komplekse kognitive, sociale og psykiske problemstillinger. Undersøgelsen vil typisk indeholde: anamnese, relevante test, klinisk vurdering og rapport. 

Undersøgelsen vil blive udført af autoriseret psykolog. Som udgangspunkt benyttes der en WAIS-V eller ved børn WISC-V til at danne sig et indtryk af det generelle kognitive niveau. Herefter kan der efter individuel vurdering benyttes specifikke test i forhold til at afdække opmærksomhed, hukommelse, forarbejdningshastighed m.m. Tillægsydelse?

Der udarbejdes rapport indeholdende klinisk sammenfatning af psykolog, ligesom der gives anbefaling til det videre forløb. Der er mulighed for statusmøder mellem Forvaltning og ”Med Familien”.

Varighed
Undersøgelsen strækker sig over en periode på 14-30 dage, hvilket afhænger af behovet for at gennemføre uddybende specifikke tests.