Pædagogisk og psykologisk observation af samspil mellem forældre/plejeforældre og børn 

Målgruppe
Forældre/plejeforældre og børn. Observationerne kan foregå i eget hjem eller i forbindelse med samvær mellem forældre og barn. 

Formål 
Forløbet har til hensigt at observere og analysere kvaliteten af samspillet mellem voksen og børn med fokus på samspillets mikroniveau såvel som makroniveau. Der vil være fokus på tilknytningsadfærd, relations- strategier og kommunikationsmønstre. Hensigten er at afdække relevante mønstre i samspillet, hvor der kan støttes og udvikles til barnets bedste. 

Hvordan 
Observationerne vil være struktureret ud fra en række opgaver som stilles til familien. Her måler vi observationerne ud fra 4 dimensioner, som omfatter forældrenes kapacitet til, i samspillet med deres barn/børn, at skabe: struktur, omsorg, engagement og udfordringer. 

Dertil kan der suppleres med de frie observationer af samspillet, hvor familiedynamikken observeres og analyseres ved at fokusere på makro- såvel som mikro-samspillet. Som afslutning på forløbet udfærdiges der en skriftlig rapport, der beskriver samspillets kvalitet samt de ressourcer og vanskeligheder, der fremtræder under observationerne. 

Varighed
Kan udfærdiges inden for 3 uger