Stabil og udviklende voksenstøtte til børn og unge

Målgruppe
Udsatte børn og unge, der ikke formår at komme i skole eller på anden måde hæmmes i hverdagen, herunder børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ADHD, autisme, angst, ensomhed eller sårbarhed som følge af adoption, familiepleje eller anbringelse. 

Formål
Formålet med denne indsats er at yde praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet. Udgangspunktet er, at støtten, via forskellige sociale og pædagogiske metoder og rådgivning, samtaler og praktisk støtte, hjælper barnet/den unge og dennes familie i trivsel og udvikling.

Hvordan 
Først og fremmest vil der blive tilknyttet en konsulent der matcher barnet/den unge. Dette i forhold til den konkrete problemstilling og på samtidig bliver der også taget hensyn til det relationelle aspekt. Med andre ord så vil Med Familien sikre at relationen er den bedst mulige så barnet/den unge finder tillid til konsulenten og kan identificere sig med konsulenten. 

Konsulenten vil igennem hele forløbet få supervision af psykolog i forhold til opgaven, og der vil i forløbet være mulighed for at tilknytte psykolog eller anden relevant fagperson. Hvis det skønnes relevant, kan der også foretages fokuseret psykologisk testning, hvilket kan udføres med kort varsel.  Dette er en tillægsydelse til forløbet. 

Varighed
Så længe der er udvikling i relationen, eller indtil forvaltningen træffer anden beslutning.