ANDEN BEHANDLINGSRELATERET INDSATS

Beskrivelse

Retter sig mod familier, unge, der er respæstenteret ved vanskeligheder som kræver hjælp og støtte.

Dette kan være børn der f.eks, lider af svær angst og lignende og som ikke formår at komme i skole eller på anden måde hæmmes i dagligdagen.

Varighed

Afhænger af den individuelle sag.