Supervision af professionelle og plejefamilier

Målgruppe
Målgruppen er plejefamilier, rådgivere, sagsbehandlere og andre personalegrupper, der arbejder med familier, børn og unge.

Formål
Formålet er, at den enkelte opnår nye handlemuligheder, større bevidsthed og forståelse for, hvordan personlige tænkemåder og reaktionsmønstre har betydning for arbejdet, samarbejdet eller det personlige liv. 

Supervisionen er rettet mod fremtiden og orienteret mod nye handlemåder.

Hvordan
Med Familien tilbyder supervision for enkeltpersoner og grupper – samt for rådgiverteams, ledere og ledelsesteams. Supervisionen kan foregå i hjemmet, på arbejdspladsen eller i Med Familiens lokaler.

Supervisionen er et struktureret refleksions- og læringsrum, hvor plejefamilie eller den professionelle gennem dialog med supervisor og eventuelt supervisionsgruppens medlemmer, reflekterer over sin indsats på såvel det personligt-faglige som på det relationelle plan.

Supervisionen varetages af psykolog med mange års erfaring.

Supervision bidrager bl.a. til:

  • Nye forståelser og perspektiver/nye handlemuligheder
  • Bedre forståelse for plejebarnets adfærdsstrategier, tilknytningsadfærd, problemstillinger og eventuelle diagnoser
  • Bedre forståelse for samspil, interaktioner og samarbejde med biologisk familie, skole/institution, socialrådgivere m.m. 
  • Tilrettelæggelse af struktur samt viden om hvilke pædagogiske og terapeutiske redskaber der kan benyttes i forhold til konkret problematik
  • Faglig inspiration / faglig kvalitet og gennemskuelighed i forhold til valg og dispositioner 
  • Sikring af faglige kompetencer samt håndtering af de personlige mekanismer, der sættes i spil i arbejdet med familier, børn og unge 
  • Håndtering af ledelsesmæssige udfordringer.

Individuel supervision kan fx bruges i tilfælde, hvor en plejefamilie eller medarbejder har et særlig udfordret barn eller en ung, der har været udsat for voldsomme hændelser, og derved oplever stress eller udbrændthed.

Varighed