Tidlig indsats overfor særligt sårbare gravide og spædbørnsfamilier

Målgruppe 
Sårbare og udsatte familier med børn i alderen 0-2 år samt kommende forældre, der har behov for udviklende støtte for derved at kunne varetage den udviklende omsorg for deres barn og for at kunne undgå en anbringelse af barnet. 

Formål 
Formålet med tidlig indsats er at øge forældrenes kompetencer og mestringsevner i forhold til at være en, for barnet, central tryg og udviklende omsorgsperson. Herunder at styrke interaktionen og tilknytning mellem barn og forældre. Med familiestøtte og udvikling som forebyggende indsats, søger vi at undgå anbringelse.

Hvordan
Indsatsen er helhedsorienteret og bygger på den enkeltes forudsætninger og behov. Ved alle indsatser er der tilknyttet en psykolog og et fast team af familiekonsulenter, som følger og justere indsatsen undervejs. Gennem familiestøtte og udvikling arbejder vi på at udvikle forældrenes forståelse af omsorgsrollen, og hvad de bringer med sig ind i forældrerollen. Forældrene lærer at se og forstå, hvad der bringer det lille barn/spædbarn i udvikling, det for barnet, udviklende perspektiv.

Vi udvikler forældrekompetencer og skaber forandringer ved at ændre eller bearbejde forældrenes handlemønstre; dette for at skabe bedre trivsel og udvikling hos barnet og i hele familien generelt.  Indsatsen foregår primært i hjemmet og består af både samtaler, rådgivning, redskaber og øvelser. 

Familiekonsulenterne har fokus på at være støttende og rammesættende. Emotionelt samspil mellem barn og forældre og barnets udvikling, trivsel, sundhed og næring er i centrum og efter behov arbejdes der med en eller flere pædagogiske og udviklingsrelaterede terapiformer som fx musikterapi, spædbarn- terapi, kropsterapi, samtaleterapi, neuro-pædagogik, Theraplay m.m. 

Vi kan dække døgnets 24 timer 365 dage om året, og har mulighed for at være til stede før, under og efter fødslen. 

Vi vurderer løbende, om der er forhold i familiens tilstand, som kræver særlig opmærksomhed og eventuel tilpasning af ydelsen; her sørger vi altid for hurtige tilbagemeldinger til Familierådgivningen. Det er muligt at samarbejde med pårørende og andre relevante eksterne parter.

Varighed
Erfaringen fra tidligere indsatser i familien viser, at indsatsen kan vare fra 2 måneder til 1 år, hvor antallet af timer reduceres løbende. Det vil altid være afgørende for en indsats, at der sker en dokumenteret udvikling hos den individuelle familie og deres børn.