TIDLIG FAMILIEINDSATS I HJEMMET

Beskrivelse

Dette retter sig mod familier, hvor barnet er i risiko for at blive anbragt uden for hjemmet.

Der arbejdes her med familier med spædbørn såvel som ældre børn.

Indledningsvis vurderes hvorvidt forældrene er i stand til at indgå i forløbet samt hvilken rådgivning og behandling/støtte der skal tilrettelægges.

Ønsket er således at undgå en anbringelse.

Varighed

Fra et halvt år og frem.