MED FAMILIEN er et pædagogisk konsulentfirma, som arbejder med undersøgende og behandlingsrelateret arbejde
i forhold til familier, børn og unge – gerne med de komplekse sager

Med Familien tilbyder følgende indsatser

  • Behandlingsrelateret indsats for familier med børn/unge i mistrivsel eller behov for omfattende støtte jf. §52. Denne indsats kan også igangsættes forebyggende jf. § 11
  • Pædagogisk og psykologisk vurdering med observation af samspil mellem forældre/plejeforældre og børn. Hertil også observation i institution og skole men henblik på at skabe en kontekst der er så optimalt udviklingsrettet mod barnets behov som muligt. 
  • Alternativ til forældrekompetenceundersøgelse.
    Med Familien tilbyder en Pædagogisk og Psykologisk vurdering af forældres ressourcer og vanskeligheder. Denne vurdering kommer til at foregå mens der parrallet arbejdes med at afprøve forældrenes ressourcer. Derfor skal vurderingen ses i et tidsmæssigt og udviklingsrelateret perspektiv og ikke kun som et øjebliksbillede af forældrene/familien. Yderligere vil der i vurderingen være en klinisk vurdering af børnenes generelle udvikling.  Indsatsen kan ses som et supplement til § 50 undersøgelsen.

Vi kan påbegynde en sag inden for 24 timer og hvis nødvendigt også tidligere. 

Kontakt os på telefon 3123 9259 eller e-mail.

Kontakt os

Anbefalinger

Anbefaling fra Mor til lille Baby der med støtte fra Med Familien udvikler sig og har det godt i hjemmet hos sin mor.

Jeg stod i en meget sårbar periode i mit liv mens jeg var gravid, hvor konsulenter fra MedFamilien fulgte mig fra slutningen af min graviditet og ca. 10 måneder frem. De har hjulpet og støttet mig hele vejen igennem med deres faglige kompetencer, som har givet mig mit selvværd tilbage i forhold til at være den bedste mor for min datter.
 
Læs mere...

Anbefaling fra forældre til dreng på 13 år der med støtte fra Med Familien har kunnet fastholdes i hjemmet

I anledning af at den sidste del af indsatsen fra virksomheden Med Familien nu efter aftale ophører, vil vi gerne benytte lejligheden til at udtrykke vores tilfredshed og taknemmelighed for den støtte vi har modtaget gennem de seneste tre år. 

Læs mere...

ANBEFALING AF HELSINGØR KOMMUNE

Helsingør kommunes Familierådgivning har i et par særligt komplicerede sager, et tæt samarbejde med ”Med familien”. Forløbene er startet med massiv støtte samt undersøgelse af, hvordan Familien støttes bedst muligt.

Helsingør kommune

Læs mere...

ANBEFALING AF FREDENSBORG KOMMUNE

Der er stor tilfredshed omkring samarbejdet med jer ift. der har været tæt løbende dialog når det har været nødvendigt.

Jeg vil helt sikkert tænke jer ind i andre sager!

Fredensborg Kommune

Læs mere...

ANBEFALING AF FREDENSBORG KOMMUNE

Der er stor tilfredshed omkring samarbejdet med jer ift. der har været tæt løbende dialog når det har været nødvendigt.

Jeg vil helt sikkert tænke jer ind i andre sager!

Fredensborg Kommune

Læs mere...

Det udviklende Samvær
Tidlig indsatser i hjemmet
Hjemgivelser
Anden Behandlingsmæssig Indsats

Med Familien Akademiet

Indsatsområder