MED FAMILIEN er et pædagogisk konsulentfirma, som arbejder med undersøgende og behandlingsrelateret arbejde
i forhold til familier, børn og unge – gerne med de komplekse sager

Vi tilbyder følgende:

Centralt gælder for Med Familien at vi arbejder med en stor og nuanceret værktøjskasse, hvor socialpædagogisk støtte og rådgivning går hånd i hånd med for eksempel terapi, theraplay, kropsterapi, musikterapi.

Herunder kan vi også med kort varsel inddrage fokuseret psykologisk testning. Med andre ord repræsenterer Med Familien både det undersøgende og det behandlende aspekt. Og vi kan derfor alt efter hvad der giver mening i de specifikke sager inddrage elementer fra det psykologfaglige og det social-pædagogiske dynamisk, hurtigt og fokuseret.

Med Familien er hele tiden omstillingsparat i forhold til den igangværende behandlling.

Vi følger dagligt behandlingsforløbene, og hvis der ikke ses den forventede udvikling, ændrer vi meget hurtigt på behandlingsformen.

 

Med Familien skelner mellem udvikling og symptombehandling – vi udvikler.

I Med Familien vurderes indsatsen dagligt af behandlingsansvarlig på baggrund af konsulentens skriftlige beskrivelser og faglige refleksioner.

I Med Familien er der hyppig supervision af kun det team, der arbejder på en sag. 

Med Familien afleverer statusbeskrivelser, der udarbejdes af behandlingsansvarlig, hvorved de fagligt er kvalificeret og dokumenteret. Der er i alle skriftlige beskrivelser et fokus på det kliniske billede af familien, den unge og barnet.

Der er med andre ord ikke lange beskrivelser af den ydre adfærd.

 

Vi forholder os altid til det bagvedliggende – den psykiske struktur og de ressourcer og vanskeligheder vi der ser og arbejder med, og det er dette der beskrives.

Med Familien taber aldrig barnet af syne, og vi vil derfor – hvis nødvendigt – kompensere for forældrene. Dette er en kerneværdi for Med familien.

Med Familien tager udgangspunkt i, at vi ikke bliver os selv gennem os selv – vi formes af dem, vi omgås.

Vi vil derfor sørge for at matche familie og behandler, så relationen bliver så optimalt udviklende for barnet, den unge og familien.

Det udviklende Samvær
Tidlig indsatser i hjemmet
Hjemgivelser
Anden Behandlingsmæssig Indsats

Med Familien Akademiet

Indsatsområder