BENNY EMMERY
AUT. PSYKOLOG

Benny Emmery er stifter af Med Familien og behandlingsansvarlig.

Benny er aut. psykolog og har et indgående kendskab til klinisk og organisatorisk arbejde oparbejdet gennem mange års erfaring som behandler og undersøger.

Herunder mere end 18 års erfaring med undersøgelser inden for forældrekompetence, børnepsykologi og neuropsykologi. Mere end 15 års erfaring som supervisor for familiebehandlere, socialrådgivere, plejefamilier og psykologer.

Supervisor for behandlingsinstitutioner, plejefamilier, socialrådgiver, psykologer og familieplejekonsulenter

FAY WEIHE GRAND
Daglig Leder

Fay Weihe Grand er tilknyttet Med Familien som daglig leder, koordinator og familiekonsulent. Fay anvender bl.a. hendes indgående kendskab til psykiatrien og familiebehandling til at sikre, at der sammensættes et team der møder familiens behov.

Fay er uddannet socialpædagog og har gennem mange år arbejdet med indsats i hjemmet med fokus på behandling og udvikling. Støtteperson for kvinder udsat for overgreb, borderline, ADHD eller/og  massiv depression Modtaget spædbørn i akut anbringelse og spædbørn til bortadoption  Samvær med fokus på behandling og udvikling

Fay har yderligere uddannet sig inden for Neuroaffektiv Udviklingspsykologi ved University Nordjylland og i Theraplay.

MICHAEL GRØNNEGAARD
PSYKOLOG

Michael Grønnegaard er ansat som psykolog hos Med Familien og har et dybdegående kendskab til terapi, psykologiske undersøgelser samt komplicerede støttekontakt opgaver.

MARTIN BRAAD LARSEN
Konsulent

Martin Braad Larsen er og tilknyttet Med Familen som familiekonsulent. Martin har et dybdegående indblik i det terapeutiske behandlingsarbejde relateret til familie, børn og unge, hvilket han har oparbejdet gennem adskillige år som bl.a. udviklingsterapeut.

Martin har erfaring som familiebehandler i sikkerhedsplansgruppe og i familiehus samt terapeutisk behandling, risikovurdering, Signs Of Safty m.m.

EVA HOLM
FAMILIEKONSULENT

Eva er tilknyttet som familiekonsulent hos Med Familien. Eva har et dybdegående kendskab til indsatser i hjemmet oparbejdet gennem mange års som selvstændig, herunder §54, samt gennem tidligere jobs hos Dansk Røde Kors, FABU mm.

Rasmus Tambour
Erfaring fra kriminalforsorgen

Rasmus har erfaring fra kriminalforsorgen og som behandler på Godhavn Behandlingsinstitution. Arbejder sm behandler i Med Familien med unge drenge og piger.

Tine Reinholt:
Kognitiv coach

Tine er familiebehandler med videreuddannelse som kognitiv coach. Tine har mange års erfaringer med behandlingsarbejde relateret til børn, unge og voksne samt familier. Dette gælder også udfordringer, der implicere organiske vanskeligheder såsom AD/HD samt psykiatriske vanskeligheder relateret til børn, unge og voksne.

Videre har Tine erfaring med voldsramte kvinder og efterværn samt støtte/kontakt i forhold til børn og unge.

Kenneth Hasselby
Konsulent

Kenneth har mange års erfaring på bosteder med unge og voksne inden for Autisme. Kenneth har en special viden indenfor Autisme spektrum forstyrrelser, skoleværing, isolation

Amalie Malmgren-Hansen
Konsulent

Amalie har en lang behandlingsrelateret erfaring fra Godhavn døgninstitution for behandlingskrævende børn og unge. Derudover har Amalie viden om autismes, OCD, ADHD, spiseforstyrrelser og   tilknytning/personlighedsforstyrrelser

Judith Lansade
Konsulent

Rikke Schäfer
Konsulent

Laura Borne
Konsulent

Birgitte-Lyngtorp
Konsulent

SARAH
FAMILIEKONSULENT

SARAH- FAMILIEKONSULENT

Sarah er tilknyttet som familiekonsulent hos Med Familien. Sarah har et indgående kendskab til indsatser i hjemmet oparbejdet gennem stillinger hos FABU, Skodborg observationshjem m.m..

Sara er uddannet Cand.mag.pæd. KU med tilvalg af psykologi på KU.

Lise Lotte Rask
Ekspert i børn, familier og autisme

Lise Lotte har i hele sin karriere arbejdet med autisme og må betragtes som værende blandt en af Danmarks mest erfarne konsulenter inden for dette specialområde.

Carina Hasselby
Konsulent

Sanne Katrine Ringsing
Teamleder

Jeanette Stougaard,
sekretær

Carina Hasselby
Konsulent

Terese Lauersen
Konsulent

Mikkel Saabo
Konsulent

Trine Lohmann
Konsulent

Trine Kring
Konsulent

Christian Haberecht
Konsulent

Signe Tambour
Konsulent

Rakel Zaglo
Konsulent

Cecilia Aaris Sørensen
Konsulent

Sallie Meyrowitsch
Konsulent

Rikke Rasmussen
Konsulent