MED FAMILIEN

er kendetegnet ved en stærk psykologisk og socialpædagogisk viden, hvor det miljøterapeutiske arbejde så at sige flytter ud i familiens hjem.

VORES TILGANG

Vores tilgang er bygger på mange års erfaring, og indsatsen vurderes dagligt af en psykolog der har tæt kontakt til familien eller det enkelte barn/unge.

Indsatsen vurderes og skræddersyes løbende ud fra en psykologisk vurdering, og kan indeholde direkte og afgrænsede fokuserede undersøgelser.

VORES MÅL

Vores mål er så vidt det er muligt at fastholde barnet i hjemmet eller bistå med hjembringelse således at barnet opnår den ønskede udvikling.

Dette gøres dog altid med barnet i fokus – alle indsatser vurderes med udgangspunkt i barnets og familiens behov og evner.

VORES MEDARBEJDERE

Med Familien består af en række professionelle medarbejdere, der alle har indgående kendskab til arbejde med udsatte børn, unge og familie.

Ved at kombinere uddannelse, erfaring og forskellige kompetenceområder tilveje-bringer Med Familien således en omfattende behandlingsrelateret indsats.