Familiestøtte og udvikling

  1. Tidlig indsats overfor særligt sårbare gravide og spædbørnsfamilier 
  2. Forebyggende og udviklende indsats for familier med børn/unge i begyndende mistrivsel eller med behov for støtte 
  3. Udviklende samvær for forældre, der har barn/ung anbragt
  4. Forældreundervisning

Støtte børn og unge

  1. Stabil og udviklende voksenstøtte til børn og unge

Undersøgelser

  1. Neuropsykologiske/kognitive undersøgelser 
  2. Forældrekompetenceundersøgelse 
  3. Børnepsykologiske undersøgelser af børn og unge
  4. Pædagogisk og psykologisk observation af samspil mellem forældre/plejeforældre og børn 

Supervision   

  1. Supervision af professionelle og plejefamilier