Med Familien tilbyder følgende indsatser.

 • Behandlingsrelateret indsats for familier med børn/unge i mistrivsel eller behov for omfattende støtte jf. §52. Denne indsats kan også igangsættes forebyggende jf. § 11
 • Pædagogisk og psykologisk vurdering med observation af samspil mellem forældre/plejeforældre og børn. Hertil også observation i institution og skole men henblik på at skabe en kontekst der er så optimalt udviklingsrettet mod barnets behov som muligt. 
 • Alternativ til forældrekompetenceundersøgelse.
  Med Familien tilbyder en Pædagogisk og Psykologisk vurdering af forældres ressourcer og vanskeligheder. Denne vurdering kommer til at foregå mens der parrallet arbejdes med at afprøve forældrenes ressourcer. Derfor skal vurderingen ses i et tidsmæssigt og udviklingsrelateret perspektiv og ikke kun som et øjebliksbillede af forældrene/familien. Yderligere vil der i vurderingen være en klinisk vurdering af børnenes generelle udvikling.  Indsatsen kan ses som et supplement til § 50 undersøgelsen.
 • Med Familien tilbyder også at udfærdige en PPV
 • Tidlig indsats overfor særligt sårbare gravide og spædbørnsfamilier.
 • Spædbarnsobservationer 
 • Spædbarnsterapi
 • Parallelanbringelse hos Med Familien jf. §52. stk. 3 nr. 4.
 • Ung i egen bolig jf. § 52 stk. 3 nr. 7 eller § 108
 • Samvær med udviklende karakter for forældre, der har barn/ung anbragt jf. §71
 • ”Konflikt” Mægling
  Denne indsats skal ses relation til et destruktivt konfliktniveau i samarbejdet mellem forældre/forvaltning eller forældre/plejeforældre eller mellem forældre/familiemedlemmer.
 • Støtte/Kontaktperson jf. § 52 stk. 3. nr. 6.
  Stabil og udviklende voksenstøtte til børn og unge
 • Skolevægring
 • Børn, unge og voksen med Autisme samt AD/HD
 • Vold i nære relationer 
 • Støtte til børn, unge og familier der har været udsat for seksuelle overgreb 
 • Terapi
 • Supervision af professionelle og plejefamilier
 • (Forældreundervisning – (Med Familien akademiet))
 • Ad. Hoc opgave
Indsatsområder Uddybet...