Anbefaling fra forældre til dreng på 13 år der med støtte fra Med Familien har kunnet fastholdes i hjemmet

 
I anledning af at den sidste del af indsatsen fra virksomheden Med Familien nu efter aftale ophører, vil vi gerne benytte lejligheden til at udtrykke vores tilfredshed og taknemmelighed for den støtte vi har modtaget gennem de seneste tre år. 
 
Med Familien har siden december 2019 og frem til og med december 2022 ydet en intensiv støtte, der i tid har haft et omfang på over 1500 timer. Med Familien har indtil foråret 2022 varetaget behandlingsansvaret, og indsatsen og sagens kompleksitet er dokumenteret gennem statusrapporter og mødereferater. 
 
Vi vil som forældre gerne fremhæve tre væsentlige områder hvor Med Familien har bidraget: 
 
1. Med Familien identificerede, at der forelå et udviklings- og behandlings-behov – hos vores barn såvel som hos os forældre
Denne forståelse har været – og er stadig – helt central i indsatsen. Uden denne forståelse anser vi det for tvivlsomt, om der havde kunnet skabes den udvikling og øgede trivsel vi har oplevet hos vores barn, hos os selv, i vores indbyrdes relationer og i vores samarbejde. 
Før indsatsens start var forståelsen, at der blot forelå et behov for støtte til barn og forældre.
 
 
2. Med Familien understøttede at der blandt andet kunne gennemføres et skifte i samværsordning, flytning og opstart i behandlingsskole. 
Før indsatsens start blev det vurderet, at en frivillig anbringelse kunne være relevant. 
 
 
3. Med Familien har for vores barn og os selv været det tilbud vi gavnede af på en række områder, hvor vores samarbejde med Fredensborg Kommunes interne ressourcer desværre ikke havde den virkning alle håbede på. 
 
Før indsatsens start var vi blandt andet i kontakt med kommunens psykolog, familiehandler og forskellige støtte-kontakt personer. 
 
Vi håber med ovenstående at have gjort opmærksom på, at eksterne ressourcer i nogle tilfælde kan gøre en stor og helt afgørende forskel. 
 
Og vi giver Med Familien vores varmeste anbefalinger. 
 
Anonym Far og Mor

Anbefaling fra Mor til lille Baby der med støtte fra Med Familien udvikler sig og har det godt i hjemmet hos sin mor.

Jeg stod i en meget sårbar periode i mit liv mens jeg var gravid, hvor konsulenter fra MedFamilien fulgte mig fra slutningen af min graviditet og ca. 10 måneder frem. De har hjulpet og støttet mig hele vejen igennem med deres faglige kompetencer, som har givet mig mit selvværd tilbage i forhold til at være den bedste mor for min datter. Jeg stod førhen i en meget traumatisk periode af mit liv. 
 
Udover deres professionelle tilgang og viden, så har deres konsulenter et helt fantastisk menneskesyn, som har gjort, at jeg står et helt andet sted i mit liv nu, hvor jeg nu igen kan genkende mig selv, og være den bedste mor for min datter. 
 
De får de varmeste anbefalinger herfra, og jeg er så taknemmelig, for alt den støtte som jeg har fået fra dem gennem det sidste års tid. Yderst fantastisk og rart team ‘babyteam’, som var hos min datter og jeg. Tusinde tak for alting! 
 
Anonym mor

HELSINGØR KOMMUNES FAMILIERÅDGIVNING

Helsingør kommunes Familierådgivning har i et par særligt komplicerede sager, et tæt samarbejde med ”Med familien”. Forløbene er startet med massiv støtte samt undersøgelse af, hvordan Familien støttes bedst muligt.

”Med familien” er kommet tilbage med forskellige perspektiver og handlemuligheder, som har givet Familierådgivningen anledning til at arbejde med Familien på anden vis, end hidtil tiltænkt.

De har som fagpersoner en positiv og anerkende tilgang til familierne og til Familierådgivningen som samarbejdspartner.

”Med familien” har mulighed for, at yde en fleksibilitet der gør, at de kan ændre deres ”set up” omkring familien i det øjeblik det ses nødvendigt.

Helsingør kommune – Lotte Bay Andersen 

ANBEFALING AF HØRSHOLM KOMMUNE

Jeg har erfaring med at ”Med familien” er et kompetent og fleksibel tilbud til familierne.

Jeg har igennem 4 mdr. haft ”med familien” på en massiv opgave i en familie.

Jeg har oplevet, at ” med familien” tilrettelægger deres behandling og metoder ud fra pædagogiske psykologiske helhedsorienteret betragtninger. Hertil opleves det, at ”med familien” hurtig skifter behandlingsmetoder,

såfremt de oplever en faldende trivsel og udvikling ved børnene.

Det er ligeledes min oplevelse, at ”Med Familien” 100 % har deres fokus på børnene og deres behov.

Det opleves, at ”med familien” er gode at samarbejde med. De er gode til løbende at give informationer,

både når det går godt og når de bliver bekymret.

Overhovedet er jeg meget tryg ved at bruge ”Med Familien” i sagerne. Især vanskelige og komplekse sager, som kræver en massiv og særlig indsats for at bringe børnene i trivsel og udvikling.

Hørsholm kommune – socialrådgiver Mette Simonsen

ANBEFALING AF FREDENSBORG KOMMUNE

Vi har været yderst tilfredse med det forløb der har været iværksat! Forløbet kom hurtigt i gang og der ses hurtigt en positiv udvikling i sagen.
Der er stor tilfredshed omkring samarbejdet med jer ift. der har været tæt løbende dialog når det har været nødvendigt. Jeg vil helt sikkert tænke jer ind i andre sager!

Fredensborg Kommune – Familierådgiver Catrine Marie Svendborg

DRENG MED ANGST

”Vi kan som familie varmt anbefale Med Familien.

 De har virkelig hjulpet vores søn som lider af svær angst.

Hele familien har været inddraget i arbejdet, og psykologerne er yderst professionelle, fleksible, empatiske og tålmodige.

Vi er så glade for samarbejdet, og det har bragt vores søn rigtigt langt”

– Anette & Kenneth

MOR TIL DRENG PÅ 13 ÅR

Kære Medfamilien

jeg vil gerne sige tak til dig, fordi I er en super god støtte for min søn.

Han fortæller mig ikke sådan direkte, hvad der sker i terapien (jeg har fortalt ham, at det der foregår i sessionerne er fortrolige).

Men jeg ser, hører og mærker på ham, at han både bliver set helt præcist, mødt meget støttende og også udfordret til at reflektere på mere hensigtsmæssige måder, end han selv lige har for vane.

Han får pakket en god og brugbar værktøjskasse, som han kan tage med sig i sit videre liv.

Som mor, har jeg en stor taknemlighedsfølelse over, at I arbejder med mit barn og hjælper ham til at mestre de opgaver han har, fordi han er den han er.