Prisliste 2023
Ved større opgaver eller særlige ønsker og behov udarbejder vi gerne individuelle tilbud

 

Samvær

 

Opstartshonorar (visitation, match og 2 opstartsmøder. ekskl. transporttid)
Kr.  2.750,00
Administrationshonorar pr. måned
Kr.  1.350,00
Konsulenttimer med borgerkontakt, hverdage før kl. 17
– Ved samvær, samtaler, sluse, kørsel med borger, opkræves der for minimum 2 timer
Kr.    820,00
Konsulenttimer med borgerkontakt, hverdage efter kl. 17
– Ved samvær, samtaler, sluse, kørsel med borger, opkræves der for minimum 2 timer
Kr.   1.220,00
Konsulentens forberedelse/efterbearbejdning, hverdage før kl. 17.00
Kr.    795,00
Konsulentens forberedelse/efterbearbejdning, hverdage efter kl.17.00 , weekend/helligdage
Kr. 1.195,00
Udtalelser ved samvær  
ved overvåget samvær:
Udtalelse pr. overvåget samvær af op til 2 timers varighed, beskrivelse  Pr. samvær
Kr.  1.220,00
Støttet samvær:
Udtalelse pr. støttet samvær af op til 2 timers varighed, beskrivelse. Pr. samvær
Kr. 820,00
Særlige aftaler om udtalelser vedrørende støttet samvær, se hele honoraroversigten
Mødedeltagelse  
Statusmøder o.l. (inkl. forberedelse, ekskl. transport) pr. time
Kr. 820,00
Leje af lokale  
Leje af lokale pr. time, hverdage før kl. 17.00
Kr.    775,00
Leje af lokale pr. time, hverdage efter kl. 17.00 og weekender
Kr.    875,00
For konsulentens forberedelse/afslutning opkræves 0,5 time jf. ovenstående takster.
Når Fabu varetager planlægningen/koordineringen af leje af lokale, opkræves der et administrationshonorar pr. måned jf. administrationshonoraret under samvær